google-site-verification: googleb7f6cb2897a693e4.html OR
ReadyPlanet.com
dot dot
Operating Room, OR article

แนะนำการปรับปรุงห้องผ่าตัด หรือห้องที่มีลักษณะคล้ายกัน Download ►►►OPERATING ROOM.pdf

ห้องผ่าตัด แบบที่ 1 (เป็นห้องผ่าตัดแบบเดิมที่ใช้กันมานาน)
 airbornefilter.com
 
ภาพที่1 เป็นภาพห้องผ่าตัดแบบเดิมที่พบเห็นได้  โดยใช้เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน  ติดที่ผนังด้านหนึ่งของห้อง  ทำให้เกิดเป็นกระแสลม  เมื่อกระแสลมปะทะเข้ากับเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ภายในห้อง  จะทำให้ฝุ่นละอองและเชื้อโรคฟุ้งกระจายหมุนเวียนอยู่โดยไม่มีการกำจัด  และหากทำการอบยาฆ่าเชื้อไม่ดีพออาจทำให้เชื้อโรคมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตหรือสะสมที่คอร์ยเย็นหรือถาดรองน้ำ  และที่สำคัญพัดลมดูดอากาศที่ด้านล่างที่มีเพื่อดูดแก๊สไนตรัสออกไซด์ที่อาจตกค้างจากการดมยาสลบ  กลับทำให้ภายในห้องมีความดันเป็นลบ  ดูดเอาสิ่งปนเปื้อนและเชื้อโรคจากภายนอกห้องผ่านทางประตูและช่องลอดต่างๆ  ยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงและอันตรายจากการติดเชื้อ
airbornefilter.com
  
 
ภาพที่ 2 เป็นวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมตามสภาพโดยคำนึงถึงงบประมาณ (ไม่แนะนำ ควรจัดหางบประมาณทำตามแบบที่2)

1.โดยการติดตั้งแผ่นกรองอากาศ ALPINE Filter ที่ด้านล่างของเครื่องปรับอากาศ  เพื่อกรองดักจับฝุ่นและเชื้อโรคจากการดูดลมกลับของเครื่องปรับอากาศ  และป้องกันไม่ให้มีการสะสมของเชื้อโรคที่คอร์ยเย็นและถาดรองน้ำ

2.ติดตั้งพัดลมดูดอากาศเข้าภายในห้องเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ โดยหักปริมาณอากาศส่วนที่พัดลมเดิมต้องดูดออกแล้วต้องมีอากาศเข้าในปริมาณไม่น้อยกว่า 5เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง(5 Air Change per Hour,ACH)   และเพื่อทำให้ห้องมีความดันเป็นบวก

3.ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศแบบติดผนังหรือแบบตั้งพื้นรุ่นPT-400  เพื่อเพิ่มปริมาณการหมุนเวียนอากาศ  เครื่องฟอกอากาศจะทำการดูดดักจับฝุ่นและเชื้อโรคที่ระดับล่าง  และบริเวณมุมที่อับ

airbornefilter.comairbornefilter.com

airbornefilter.com

หมายเหตุ :

1.การปรับปรุงห้องผ่าตัดมีองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาพผิวพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน สี แสงสว่าง ชนิดของวัสดุ  เทคนิคในการปรับปรุง องค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ที่ควรทำไปพร้อมๆกัน

2.ห้องผ่าตัดเป็นห้องที่ต้องให้ความสำคัญ  โรงพยาบาลแต่ละแห่งแม้จะมีลักษณะของห้องผ่าตัดคล้ายคลึงกัน แต่องค์ประกอบต่างๆโดยละเอียดมีความแตกต่างกัน  การปรับปรุงโดยวิธีที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ เท่านั้น  จึงสามารถป้องกันการติดเชื้อทางอากาศได้  ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม

 องค์ประกอบอื่นๆอีกมากที่ต้องได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และคำปรึกษา

.. . CONTACT US ....

 

 

ห้องผ่าตัด แบบที่ 2

รูปแบบห้องผ่าตัด สอดคล้องตามข้อกำหนด CDC, WHO, วสท.

airbormefilter.com

 

 การปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องผ่าตัด       

การปรับอากาศ
1.     ระบบปรับอากาศต้องสามารถหมุนเวียนอากาศภายในห้องผ่าตัด ได้จำนวนไม่น้อยกว่า 25 เท่า(วสท)3ของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง ( Air Change per Hour,ACH)หรือ ไม่น้อยกว่า15 ACH (WHO,CDC)1,2
2.     ระบบปรับอากาศควรสามารถปรับอุณหภูมิได้ในช่วง 17-27ºC(วสท)3 โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมขณะใช้งาน 20-22 ºC (WHO)1 หรือ 20-23 ºC (CDC)2
3.     ต้องรักษาความดันอากาศของห้องให้เป็นบวก และเปิดระบบปรับอากาศตลอดเวลาแม้ไม่มีการใช้งาน  โดยสามารถปรับให้อุณหภูมิให้สูงขึ้น ลดอัตราการหมุนเวียนอากาศตามความเหมาะสม เพื่อประหยัดพลังงาน
4.     ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ ให้อยู่ในช่วง 45-55%rh(วสท)3  หรือ 30-60%rh(WHO,CDC)1,2
5.     ควรติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถปรับอุณหภูมิ  โดยแสดงผลอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ที่สามารถอ่านได้สะดวก
6.     หัวจ่ายลมเป็นแบบจ่ายลมทิศทางเดียว (Unidirectional)  ต้องผ่านแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง4โดยหลีกเลี่ยงหน้ากากที่มีการเหนี่ยวนำลมสูง
7.     ท่อลมกลับ (Return Air) ที่ส่งลมกลับมาที่ AHU ต้องผ่านแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง4
 
การระบายอากาศ
1.     ต้องมีเติมอากาศจากภายนอกเข้าห้องผ่าตัด จำนวนไม่น้อยกว่า 5 เท่า(วสท)3 ของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง ( Air Change per Hour,ACH)  โดยผ่านแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง4
2.     พัดลมดูดอากาศออก ควรต่อท่อออกไปปล่อยในระดับสูง หรือในทิศทางที่ไม่หวนกลับเข้ามาหาท่อเติมอากาศ หรืออาคาร
 
หมายเหตุ:
1.     รายละเอียดทางด้านเทคนิคของระบบปรับและระบายอากาศ อาทิ AHU, ท่อลม, ฉนวนหุ้ม, ท่อน้ำทิ้ง, อื่นๆ 
2.     รายละเอียดทางด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, เพาเวอร์ปลั๊ก, ไฟสำรอง, อื่นๆ
3.     รายละเอียดทางด้านวัสดุผิวพื้น, ผนัง, ฝ้าเพดาน, ประตู-หน้าต่าง, อื่นๆ
 
องค์ประกอบอื่นๆอีกมากที่ต้องได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และคำปรึกษา
.. . CONTACT US ...
 


[1]World Health Organization2004, Practical guidelines for infection control in health care facilities.,p.20
[2]CDC 2003,Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities ,p.17
[3]วสท.,มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 2551 ,หน้า 51
[4] HEPA 99.97% efficiency on 0.3µm particles OR ALPINE Filter 99.9% efficiency on 0.01µm particles

 
Airborne Infection Control in Health Care Facilities งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

AIIR , Isolation Room article
Clean Area,OPD,ICU articledot
บทความสำคัญ / Download
dot
bulletการปรับปรุงห้องผ่าตัด
bulletคุณภาพอากาศอาคารพักอาศัย
bulletการเลือกเครื่องฟอกอากาศ
bulletเครื่องมือจัดการคุณภาพอากาศ
bulletงานศึกษาวิจัย
bulletรางวัลผลงาน
bulletผลงานอ้างอิง
bulletเปรียบเทียบค่าใชัจ่าย
bulletGreen Building , LEED
bulletASHARE 52.2
dot
ฝากที่อยู่ไว้ เราจะติดต่อ,ส่งข้อมูลกลับ

dot
dot
รู้จักพิษภัยทางอากาศที่สำคัญ
dot
bulletไข้หวัดใหญ่ 2009
bulletวัณโรค TB
bulletไข้หวัดนก Bird Flu
bulletไข้หวัดซาร์ Sars
bulletไข้หวัดใหญ่ Influenza
dot
ข่าวสารพิษภัยทางอากาศ
dot
bulletข่าวเตือนภัยวัณโรค
bulletข่าวเตือนภัยไข้หวัด
dot
งานวิชาการ
dot
bulletภาพงานวิชาการ
dot
Guidelines in Healthcare Facilities
dot


Practical Guidelines for Infection Control in Health Care Facilities
Guidance for Filtration and Air-Cleaning Systems to Protect Building Environmemts
Guideline for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities, 2003
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Leadership in Energy and Environmental Design,LEED


Copyright © 2008-2012 All Rights Reserved. VORAVITCH SINGHANART
สนใจผลิตภัณฑ์ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม บรรยาย,คำปรึกษาการออกแบบ Clean Room, Isolation Room วรวิชญ์ สิงหนาท B.Ind.TECH (Civil Engineering) M.A.(Resources&Environment) Tel : 085-1122-422 Fax : 00 Email : voravitch@hotmail.com