google-site-verification: googleb7f6cb2897a693e4.html นวัตกรรม เพื่ออากาศบริสุทธิ์ รางวัลระดับโลก ,Airborne,LEED Building,Air Purifier,Nano,Cleaner,Bioaerosol,Bird Flu,Sars,TB,Swine Flu,nano,Electronic,filter,Best Innovation,Infection Control,Healthcare Facilities,Dust Filter
ReadyPlanet.com
dot dot
ภาพงานวิชาการ

บรรยากาศภายในงานการการบรรยายพิเศษ  ของอาจารย์พลศักดิ์ ปิยะทัต

เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ประดิษฐ์นวัตกรรมการกรองอากาศ

airbornefilter.com


บรรยากาศภายในงานการการบรรยายพิเศษ
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดบรรยายพิเศษเรื่อง
การสร้างนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์จากนักประดิษฐ์ ๔ รางวัลระดับโลก
และทำอย่างไรให้เว็บไซต์ก้าวสู่อันดับหนึ่งของ Google

บรรยากาศภายในงาน BANGKOK RHVAC
วันที่ 7-11 ตุลาคม พ.ศ. 2552
ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี

บรรยากาศภายในงานการการบรรยายพิเศษ
สิทธิบัตรนั้น ... สำคัญไฉน : การสร้างนวัตกรรมที่สามารถสู่เชิงพาณิชย์
จากนักประดิษฐ์ 9 เหรียญทองนักประดิษฐ์ระดับนานาชาติ
และ 6 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัยแห่งชาติ
จัดโดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันพุธ ที่  4  พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30-16.00  น.
ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

บรรยากาศภายในงานการการบรรยายพิเศษ
เรื่อง  การพัฒนานวัตกรรมสู่ระดับสากล จากนักประดิษฐ์ 9 เหรียญทองนักประดิษฐ์ระดับนานาชาติ และ
6 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัยแห่งชาติ
จัดโดยหน่วยส่งเสริมและพัฒนาการทางวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 13.00 - 14.00 น.
ณ ห้องกิตติ  ลิ่มอภิชาติ ( M 201-202 ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรยายพิเศษ เรื่องนโยบายวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในมุมมองภาคเอกชน และเพื่อการพัฒนาประเทศ
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2552? เวลา 9.30 น. -12.30 น.
สถานที่ อาคารยิมเนเซี่ยม 2  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จำนวนผู้เข้าฟังบรรยาย 1,500 คน
บรรยายโดย นายพลศักดิ์  ปิยะทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลไพน์ จำกัด

บรรยากาศการอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
ณ โรงแรมโนโวเทลเซ็นทรัลสุคนธา หาดใหญ่

บรรยากาศการอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่dot
บทความสำคัญ / Download
dot
bulletการปรับปรุงห้องผ่าตัด
bulletคุณภาพอากาศอาคารพักอาศัย
bulletการเลือกเครื่องฟอกอากาศ
bulletเครื่องมือจัดการคุณภาพอากาศ
bulletงานศึกษาวิจัย
bulletรางวัลผลงาน
bulletผลงานอ้างอิง
bulletเปรียบเทียบค่าใชัจ่าย
bulletGreen Building , LEED
bulletASHARE 52.2
dot
ฝากที่อยู่ไว้ เราจะติดต่อ,ส่งข้อมูลกลับ

dot
dot
รู้จักพิษภัยทางอากาศที่สำคัญ
dot
bulletไข้หวัดใหญ่ 2009
bulletวัณโรค TB
bulletไข้หวัดนก Bird Flu
bulletไข้หวัดซาร์ Sars
bulletไข้หวัดใหญ่ Influenza
dot
ข่าวสารพิษภัยทางอากาศ
dot
bulletข่าวเตือนภัยวัณโรค
bulletข่าวเตือนภัยไข้หวัด
dot
งานวิชาการ
dot
bulletภาพงานวิชาการ
dot
Guidelines in Healthcare Facilities
dot


Practical Guidelines for Infection Control in Health Care Facilities
Guidance for Filtration and Air-Cleaning Systems to Protect Building Environmemts
Guideline for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities, 2003
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Leadership in Energy and Environmental Design,LEED


Copyright © 2008-2012 All Rights Reserved. VORAVITCH SINGHANART
สนใจผลิตภัณฑ์ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม บรรยาย,คำปรึกษาการออกแบบ Clean Room, Isolation Room วรวิชญ์ สิงหนาท B.Ind.TECH (Civil Engineering) M.A.(Resources&Environment) Tel : 085-1122-422 Fax : 00 Email : voravitch@hotmail.com