google-site-verification: googleb7f6cb2897a693e4.html การเลือกเครื่องฟอกอากาศ
ReadyPlanet.com
dot dot
การเลือกเครื่องฟอกอากาศ

 DOWNLOAD Air Purifier.pdf

การเลือกฟอกอากาศ  เลือกที่ดีที่สุด
1.       ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคของฝุ่น ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของแผ่นกรอง  แผ่นกรองที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
1.1.     แผ่นกรองที่ดีต้องมีความสามารถในการกรองอนุภาคของฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ดี โดยทั่วไปอยู่ที่ 10µm. ถึง 0.3 µm.   แต่แผ่นกรองที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถทำได้ตั้งแต่ 10µm. ถึง 0.005 µm. หรือ 5 nano
1.2.     แผ่นกรองที่ดีต้องมีคุณสมบัติในการปล่อยให้อากาศใหลผ่านได้ดี ช่วยในการประหยัดพลังงาน
1.2.1. แผ่นกรองทั่วไปประเภทเส้นใยหรือที่มีลักษณะเป็แผ่น ยิ่งมีเส้นใยที่มีความถี่และหนาแน่นมากยิ่งสามารถกรองฝุ่นได้เล็กลงเท่านั้น แต่อากาศก็ยิ่งสามารถผ่านได้น้อยลง ต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการผลักดันอากาศให้ผ่านแผ่นกรอง และขณะที่ใช้งานปริมาณฝุ่นที่ถูกดักไว้จะติดอยู่ที่แผ่นกรอง ยิ่งทำให้ปริมาณอากาศที่ผ่านจะลดน้อยลงเรื่อยๆ 
1.2.2. แตกต่างจากการกรองระบบเส้นใยไฟฟ้าสถิตย์ที่มีเส้นใยที่ไม่หนาแน่น แต่หนาแน่นด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตย์ เมื่อเส้นใยถูกเหนี่ยวนำด้วยความต่างศักย์ทางไฟฟ้าให้มีสภาพเป็นแม่เหล็กดูดอนุภาคของฝุ่นอะอองไว้ อนุภาคยิ่งเล็กยิ่งมีมวลน้อยจะถูกดูดติดไว้กับเส้นใยได้ง่าย
1.2.3. แผ่นกรองที่ดีควรมีอายุการใช้งานที่นาน  ควรมากกว่า 6 เดือน  และมีการรับประกันที่น่าเชื่อถือ
1.3.     แผ่นกรองที่ดีควรมีผลการวิจัยที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพที่แท้จริง จากสถาบันที่น่าเชื่อถือ ไม่ใช่มีแต่คำโฆษณา
2.       เครื่องฟอกอากาศที่ดี ยิ่งถ้ามีรางวัลนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ยืนยันในประสิทธิภาพ  ไม่ว่าจะมาจากสถาบันภายในประเทศ หรือต่างประเทศ ยิ่งดี 
3.       ควรเลือกเครื่องฟอกอากาศ ที่มีมาตรฐานรับรองเช่น มอก., ISO., IEC หรืออื่นๆ
4.       ควรเลือกเครื่องฟอกอากาศและแผ่นกรองอากาศ ที่มีฐานการผลิตในประเทศ เพื่อการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
5.       เครื่องฟอกอากาศที่ดี ควรสามารถดูดกลิ่นไปพร้อมกับการกรองอากาศในคราวเดียวกัน แต่การกรองกลิ่นด้วยคาร์บอนโดยทั่วไป ต้องนำไปขวางทางลมเช่นเดียวกับแผ่นกรองอากาศซึ่งจะดูดกลิ่นในขณะที่อากาศไหลผ่าน จึงมีส่วนทำให้ปริมาณอากาศที่ไหลออกมาลดลง
6.       เครื่องฟอกอากาศที่ดี ควรระบุความสามารถในการทำความสะอาดอากาศเป็นปริมาตรที่ชัดเจน การระบุเป็นพื้นที่เพียงอย่างเดียวยังไม่ชัดเจน ให้อนุมานว่าสามารถใช้กับห้องที่มีเพดานสูง 3 เมตร การระบุความสามารถเป็นปริมาตร ระบุเป็น ACH( Air Change Per Hour )
ห้องพักอาศัย สำนักงาน ควรสามารถทำความสะอาดได้ปริมาตรไม่น้อยกว่า 3ACH
โรงพยาบาล สถานพยาบาล ควรสามารถทำความสะอาดได้ปริมาตรไม่น้อยกว่า 6ACH
7.       เลือกเครื่องฟอกอากาศที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


 ACH : Air Change per Hour , 2ACH = การระบายอากาศปริมาณเป็น 2เท่าของปริมาตรห้องในเวลา1ชั่วโมง


dot
บทความสำคัญ / Download
dot
bulletการปรับปรุงห้องผ่าตัด
bulletคุณภาพอากาศอาคารพักอาศัย
bulletการเลือกเครื่องฟอกอากาศ
bulletเครื่องมือจัดการคุณภาพอากาศ
bulletงานศึกษาวิจัย
bulletรางวัลผลงาน
bulletผลงานอ้างอิง
bulletเปรียบเทียบค่าใชัจ่าย
bulletGreen Building , LEED
bulletASHARE 52.2
dot
ฝากที่อยู่ไว้ เราจะติดต่อ,ส่งข้อมูลกลับ

dot
dot
รู้จักพิษภัยทางอากาศที่สำคัญ
dot
bulletไข้หวัดใหญ่ 2009
bulletวัณโรค TB
bulletไข้หวัดนก Bird Flu
bulletไข้หวัดซาร์ Sars
bulletไข้หวัดใหญ่ Influenza
dot
ข่าวสารพิษภัยทางอากาศ
dot
bulletข่าวเตือนภัยวัณโรค
bulletข่าวเตือนภัยไข้หวัด
dot
งานวิชาการ
dot
bulletภาพงานวิชาการ
dot
Guidelines in Healthcare Facilities
dot


Practical Guidelines for Infection Control in Health Care Facilities
Guidance for Filtration and Air-Cleaning Systems to Protect Building Environmemts
Guideline for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities, 2003
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Leadership in Energy and Environmental Design,LEED


Copyright © 2008-2012 All Rights Reserved. VORAVITCH SINGHANART
สนใจผลิตภัณฑ์ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม บรรยาย,คำปรึกษาการออกแบบ Clean Room, Isolation Room วรวิชญ์ สิงหนาท B.Ind.TECH (Civil Engineering) M.A.(Resources&Environment) Tel : 085-1122-422 Fax : 00 Email : voravitch@hotmail.com